به چه بخشی از سازمان مراجعه کرده اید؟  
یا اطلاع رسانی  و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای انجام اقدامات مورد نیاز  به شما ارائه شده است؟

 
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ 
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟  
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم نمایید؟  
در مجموع عملکرد واحد مورد مراجعه خود را در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب چگونه ارزیابی می کنید؟ 
تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟ 
چنانچه در خصوص ارتقاء سطح خدمت رسانی به ارباب رجوع توسط سازمان پیشنهادی دارید ذکر نمایید؟  
در صورت تمایل مشخصات خود را وارد نمایید
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
شماره تلفن
پرکردن مواردی که با ستاره (*) مشخص شده اند الزامی است
کلیه حقوق این سامانه محفوظ و در اختیار سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران است.