با توجه به توسعه روزافزون و اثرگذار سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران و با عنایت به اینکه نظارت و ارزیابی، صرفا با سیستم های سنتی پاسخگوی گستره و تنوع فعالیت های سازمان هایی در مقیاس كشوري نمی باشد، لذا استفاده از ابزارهای روز جهت مطلع شدن از بازخورد و بهره وری سازمان امری اجتناب ناپذیر می نمود. از این رو و نظر به عزم عمومی کلیه بخش های اجرایی کشور جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک، این سامانه به منظور تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط با پرستاران ، اعضا محترم سازمان و عموم مردم از خردادماه سال 1391 رسماً افتتاح گردید. زین پس مراجعه کنندگان می توانند به جای مراجعه حضوری از طریق این سامانه مشکلات و نظرات خود را با سازمان در میان گذارند. همچنین علاوه بر این سامانه اینترنتی، ایمیل سازمان به آدرس info@ino.ir ، نمابر سازمان به شماره 02188935854، صندوقهای انتقادات و پیشنهادات مستقر در سازمان و سامانه تلفن گويابه شماره 02188935874 در طول شبانه روزآماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و پاسخگویی به عموم می باشد.

این سامانه شامل چهار بخش است:
1. طرح تکریم ارباب رجوع: کلیه مراجعه کنندگان سازمان می توانند با استفاده از این بخش سامانه فرم تکریم ارباب رجوع را تکمیل نموده و از این طریق مسئولين سازمان را از نحوه برخورد پرسنل سازمان با ایشان و همچنین میزان رضایت مندیشان از نحوه خدمت رسانی سازمان مطلع نمایند.
2. ارتباط مستقیم با مسئولين: كليه پرستاران، اعضا و كاركنان سازمان جهت ارتباط مستقيم با مسئولين سازمان(رئيس كل و معاونين) از طريق ملاقات عمومي، تماس تلفني و نامه الكترونيكي_كه حسب موارد مطروحه در درخواست به مسئول مربوطه ارجاع مي گردند_ می تواند از این بخش سامانه جهت ارسال درخواست خود به مدیریت سامانه استفاده نماید.


3. رسیدگی به شکایات: در صورتی که پرستاران، اعضا و كاركنان محترم و عموم مردم شريف از فرد، واحد یا فرآیند خاصی در این سازمان شکایت داشته باشند می توانند از این بخش سامانه جهت ارسال شکایت خود استفاده نمایند
4. پیشنهادات: کلیه کاربران علی الخصوص اعضا و پرسنل سازمان می توانند پیشنهادهای خود را به منظور مشارکت در ایجاد تحول سازمانی و افزایش بهره وری و رفع تنگناها در قالب این سامانه ارائه نمایند. نكته:
کاربر محترم خواهشمند است قبل از ورود به هر یک از چهار بخش فوق به نکات ذیل توجه فرمایید:
• تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری موضوعات مطرح شده توسط مراجعین محترم از طریق مدیریت سامانه الزامی می باشد.

• از ارسال مجدد درخواست هايي که در حال رسیدگی می باشد خودداری نمایید.
•شکایتها یا موضوعاتی که دارای اطلاعات ناقص، مبهم و غیر شفاف باشند پیگیری نمی گردند..
کلیه حقوق این سامانه محفوظ و در اختیار سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران است.